Gudstjänster

 • 4 juni, 2023 kl: 10:00
  Högmässa, Heliga Trefaldighets dag

  Rune Imberg
  Söndagsskola och kyrkkaffe

 • 11 juni, 2023 kl: 15:00
  Gudstjänst, 1a sönd efter Trefaldighet

  Gunnar Andersson
  Kollekt till ELM-BVs utlandsmission och besök av deras medarbetare i Främre Asien, i samband med kyrkkaffet.