Välkommen till

Den Gode Herdens församling i Mark

en församling inom Missionsprovinsen i Sverige

Vi firar gudstjänst varannan söndag kl 15, på Näsgatan 2 i Kinna (Pingstkyrkan).

Varmt välkomna!

Information i coronatid 24 november

Som de flesta känner till införs idag nya restriktioner där det endast är tillåtet att samlas åtta personer vid offentliga sammankomster, inga undantag ges heller i vår region för “sittande publik”. Det betyder tyvärr att vi under rådande restriktioner och omständigheter inte kan fira gudstjänst som vanligt. Vi tvingas att tänka annorlunda, tänka om, vara kreativa och tänka nytt – eftersom vi inte kommer ställa in vårt gudstjänstfirande!

Då vi i Kinna inte har börjat med webb-sända gudstjänster under pandemin (och för att det är en viss inkörningsprocedur för att böja med det och få det att fungera) kommer vi nu en tid istället att hänvisa till Johannes församlings i Borås livesändning som sänds via Youtube varje söndag kl 10 (på följande länk: https://www.youtube.com/channel/UCicwEy3zQxhzvRo0UDrM3eQ/live). Det finns också andra Missionsprovinsförsamlingar som sänder live som också går att följa (se: missionsprovinsen.se/live).

När det kommer till nattvardsfirandet så kommer det att erbjudas små nattvardstillfällen (max åtta närvarande) för den som önskar, de söndagar vi normalt firar högmässa i Kinna. Tanken är då att man följer en gudstjänst via internet och att man sedan erbjuds ett kortare nattvardstillfälle vid en bestämd tid, och på en bestämd plats. För att detta ska fungera krävs alltså att man anmäler sig till tjänstgörande präst i förväg (senast fredagen innan), så att nattvardstillfällena kan planeras på lämpligt sätt. Det kommer då att finnas ett par olika valbara möjligheter för dessa nattvardstillfällen:
Alt. 1. Söndag kl 15 i Kinna Pingstkyrka, i formen av en veckomässa. Beroende på efterfrågan för detta kommer det första tillfället (för max åtta personer) att ske kl 15 och om fler önskar kommer nästa tillfälle att äga rum kl 15:45 osv.
Alt. 2. En enkel hemkommunion för ett eller ett par hushåll, beroende på antal etc. när prästen kommer hem till någon (Detta kan också ske annan dag i veckan än söndagen).

Det första tillfället blir nu på söndag, 1 Advent. Gunnar Andersson, som skulle haft högmässan i Kinna, leder då den webb-sända gudstjänsten i Borås kl 10 och finns sedan tillgänglig i Kinna Pingstkyrka kl 15 och framåt om efterfrågan finns för det. Om det blir aktuellt med hemkommunion i Tostareds-regionen kommer Henrik Vestergård att ansvara för dem. Rune Imberg kommer också att bistå med hemkommunion i Horred/Kinna-trakten.
Nästa tillfälle blir 3 Advent, då Henrik Vestergård leder den webb-sända gudstjänsten i Borås, och finns sedan tillgänglig enligt ovan.
Anmälan till båda dessa tillfällen sker till Henrik Vestergård.

Med önskan om en välsignad – om än annorlunda – Advent!
Sak. 9:9 “Fröjda dig stort, dotter Sion! Jubla, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.”

/Henrik Vestergård
Ansvarig pastor, Den Gode Herdens församling
henrik.vestergard@missionsprovinsen.se
073 938 11 33
0320 620 60

2Tim. 2:9b “Guds ord bär inte bojor!”