Välkommen till

Den Gode Herdens församling i Mark

en församling inom Missionsprovinsen i Sverige.

Vi firar gudstjänst varje söndag på Näsgatan 2 i Kinna (Pingstkyrkan).

Jämna veckor kl 10 och ojämna veckor kl 15. 

Varmt välkomna!