Välkommen till

Den Gode Herdens församling i Mark

en församling inom Missionsprovinsen i Sverige

Vi firar gudstjänst varannan söndag kl 15, på Näsgatan 2 i Kinna (Pingstkyrkan).

Varmt välkomna!

Information i coronatid 20 januari, uppdaterad 4 mars

Vi lever fortsatt restriktioner och vi har tvingats begränsa oss på olika plan. För oss kristna är det en påfrestning och en prövning att inte få fira gudstjänster som vanligt. En andlig kamp som vi tvingas leva i. 

Det är inte första gången Kristi Kyrka har mött motstånd och bekymmer under historiens gång, men varje gång har man funnit en utväg. Alla farsoter och pandemier genom historien har någon gång fått ett slut, vilket också kommer att ske med Corona. 

Vi har nu under en tid firat digitala gudstjänster och erbjudit kortare nattvardsgudstjänster. Detta kan funka under en tid för vissa, men inte för alla och inte i längden! Därför kommer vi fr.o.m. 24 jan att påbörja ett vanligt gudstjänstfirandet igen, dock enligt restriktionen med max 8 deltagare. Vid önskemål kommer det även fortsättningsvis att erbjudas nattvard i mindre samlingar efter gudstjänsterna (för mer information kontakta Henrik Vestergård).

Från och med söndag den 7 mars direktsänds vår tidiga högmässa på Youtube kl 09:30 (på följande länk: https://www.youtube.com/channel/UCha4D36R7ZpHToV8990YbFw/live). Det finns också andra Missionsprovinsförsamlingar som sänder live som också går att följa (se: missionsprovinsen.se/live).

/Henrik Vestergård
Ansvarig pastor, Den Gode Herdens församling
henrik.vestergard@missionsprovinsen.se
073 938 11 33
0320 620 60

2Tim. 2:9b “Guds ord bär inte bojor!”