Rune Imberg

Rune
är ideellt biträdande pastor i församlingen. Han bor i Horred, tillsammans med sin fru Katrina.
Mobilnr.: 073-098 62 74